یکی از مهم ترین و اصلی ترین بخش هایی که در تحلیل تکنیکال باید مورد توجه و دقت قرار داد، الگوهای موجود در آن هستند. الگوها بخش مهمی از تحلیل تکنیکال را به خود اختصاص می دهند. از این رو، برای کار با تحلیل تکنیکال و آشنایی با آن لازم است، که حتما با الگوهای موجود در تکنیکال آشنایی داشته باشیم. از جمله الگویی که باید در تحلیل تکنیکال از کارآیی و عملکرد آن ها آگاهی داشت، الگوهای بازگشتی و افزایشی هستند. از این رو، در این مطلب به صورت خلاصه به معرفی انواع الگوهای بازگشتی و افزایشی در تحلیل تکنیکال می پردازیم.

الگوها در تحلیل تکنیکال

برای افرادی که می خواهند در بازار سرمایه کار کنند، یاد گرفتن و آموزش علم و اصول آن بسیار مهم و ضروری است. بازار سرمایه برای کار نیاز به آشنایی با علم تحلیل تکنیکال دارد. با استفاده از این علم می توان بر اساس الگوها و نمودارها، قیمت ها و روند افزایش و کاهشی آن را مشخص کرد و بر اساس آن اقدام به تصمیم گیری در مورد خرید و فروش گرفت. بنابراین علم تحلیل تکنیکال در مورد همه بازارهای مالی کارآیی دارد می توان از آن در بازار بورس، سرمایه، سکه، طلا، فارکس و غیره استفاده کرد و قیمت ها را پیش بینی نمود. برای پیش بینی قیمت ها و آشنایی با نحوه و چگونگی کار کرد، تحلیل تکنیکال لازم است، با الگوهای موجود در تحلیل تکنیکال آشنایی داشت.

الگوهای الگوهای بازگشتی در تحلیل تکنیکال

یکی از مهم ترین و اصلی ترین بخش ها و قسمت های تحلیل تکنیکال الگوها هستند. یکی از مهم ترین و اصلی ترین الگوهای موجود در تحلیل تکنیکال، الگوهای بازگشتی و افزایشی هستند. برای این که از تغییر جهت روند مطلع شویم، باید از الگوی بازگشتی استفاده کنیم. در این الگو مواردی مانند روزهای بازگشتی، سقف ها و شانه ها و غیره وجود دارد. وجود این موارد در الگو بازگشتی بدین معناست که جو روانی بازار در حال تغییر است. بنابراین با توجه به الگوی بازگشتی تحلیل تکنیکال می توان از جو روانی بازار مطلع شد. پس از مطلع شدن با شرایط روانی بازار می توان به راحتی معامله و خرید و فروش خود را با شرایط بازار هماهنگ کرد. در الگوی روند بازگشت، نکته ای که وجود دارد، اخطار بازگشت است. اخطار بازگشت به معنای مایل به تغییر بودن روند قبلی است. به طور کلی باید گفت که سه حالت ممکن برای یک روند در الگوی بازگشتی وجود دارد. این سه روند می تواند نزولی، صعودی و یا خنثی باشد. از این رو، باید به این نکته توجه داشت، که تشخیص پدید آمدن الگوهای بازگشتی می توان مهارتی بسیار مهم و با ارزش به حساب آید، که برای داشتن یک معامله موفق و به دست آوردن سود بسیار ضروری و مهم است. بنابراین بعد از این که الگوهای بازگشتی را به درستی تشخیص دادید، می توانید برای انجام معامله جدید وارد بازار معامله شوید. الگوهای بازگشتی در تحلیل تکنیکال بیشتر به صورت الگوهای نموداری شمعی هستند. از جمله این الگوها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

الگوی دار آویز

یکی از اصلی ترین الگوهای بازگشتی در تحلیل تکنیکال، الگوی دار آویز می باشد. الگوی دارآویز به این صورت است که شمع هایی با سایه پایینی بلند و بدنه اصلی کوچک را نشان می دهد. از جمله خصوصیات این الگو، قدرت زیاد، بازگشتی و در روند صعودی است. در این الگو، طول سایه پایینی دور برابر بدنه است.

الگوی چکش تاکوری

از دیگر الگوهای مطرح در تحلیل تکنیکال، الگوی چکش تاکوری است. این الگو هم مانند الگوی قبلی قدرت زیاد و بازگشتی را نشان می دهد. منتها تفاوتی که با الگوی قبلی دارد، این است، که این خصوصیات و ویژگی ها در روند نزولی نشان داده می شود. در این الگو، شمع هایی با سایه پایینی بلند و بدنه اصلی کوچک نشان داده می شود.

الگوی پوشش ابر سیاه و نافذیا سوزنی

از دیگر الگوهای موجود در تحلیل تکنیکال می توان به الگوی پوشش ابرسیاه و نافذ سوزنی استفاده کرد. الگوی پوشش ابر سیاه، دلالت بر کاهشی بودن قیمت ها دارد. در این الگو، روند کاهشی در صورتی نیرومندتر خواهد بود، که بدنه شمع دوم پایین تر از میانه بدنه شمع پیشبن باشد. در حالی که الگوی نافذ سوزنی به افزایشی بودن روندها تاکید دارد. بنابراین بر اساس این دو الگو می توان به کاهشی و یا افزایشی بودن روند قیمت ها و تغییرات اقتصادی پی برد.

 الگوی شمع دان ها

الگوی شمع دان ها از دیگر الگوهای مطرح و مهم در تحلیل تکنیال می باشد. الگوی شمع دان های پوشاننده به دو صورت افزایشی و یا کاهشی خود را نشان می دهد. در حالت افزایشی، الگو می تواند بعد از یک دوره روند کاهشی، روندی که بسیار افزایشی است را نمایش داد. در این حالت بدنه شمع مهم است و طول سایه شمع اهمیت چندانی ندارد. اما در الگوی شمع پوشاننده کاهشی که بر عکس الگوی قبلی است، کاهش در نتیجه یک روند افزایشی رخ می دهد. در این شرایط شمع دان بزرگ کاهشی و شمع دان کوچک افزایشی نمایش داده می شود. بر اساس توجه به این دو الگو می توان به بهترین و دقیق ترین صورت روند کاهشی و افزایشی الگوها را نشان داد.

 الگوی ستاره بامداد

ستاره بامداد از دیگر الگوهای موجود در تحلیل تکنیکال می باشند. این الگو به دو شکل روند افزاشی را نشان می داد. الگوی افزایشی در ستاره بامداد کف احتمالی را نشان می دهد. بازگشت و شمع دان افزاشی را ستاره احتمال نشان می داد. با این حال، ستاره می تواند خالی و یا پر نیز باشد. اما در الگوی ستاره بامداد و یا ستاره صبحگاهی که این هم یک الگوی افزایشی است، این الگو هم مانند الگوی قبلی است و تفاوت چندانی با آن ندارد.

الگوی ستاره دوجی

الگوی ستاره دوجی از جمله الگوهای افزایشی موجود در تحلیل تکنیکال می باشد. این الگو با وجود این که به الگوی دوجی افزایشی شهرت دارد. با وجود این که ستاره نشان و نماد بازگشت است ولی با این حال، دوجی نشان دهنده تردید و دو دلی می باشد. از این رو، این الگو را به صورت کلی می توان نشان بازگشت محسوب کرد.

 الگوی ستاره شامگاهی

یکی از الگوهای کاهشی که در تحلیل تکنیکال وجود دارد، الگوی ستاره شامگاهی است. این الگو سقف احتمالی روند کاهش را به ما نشان می دهد. آنچه را که این الگو نشان می دهد، می توان ستاره احتمال و شمع دان کاهشی تایید کند. با این حال، ستاره می تواند خالی و یا پر باشد.

ستاره دنباله دار

ستاره دنباله دار، یکی دیگر از الگوهای روند افزایشی در تحلیل تکنیکال است. این ستاره بازگشت جزئیی را می تواند نشان داد. در این الگو، بدنه ستاره باید نزدکی به نرخ کمینه باشد و شمع دان باید سایه بالایی بلندی را داشته باشد. بر این اساس می توان روند افزایشی را به راحتی و آسانی تشخیص و مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار داد.

همه الگوهایی که در این مطلب مورد بررسی و معرفی قرار گرفتند، همگی جزء الگوهای بازگشتی و افزایشی بودند. الگوهایی که می توانند ما را از امکان تغییر جهت روند آگاه سازند و جو روانی حاکم بر بازار را برای ما ساده تر و نمایان تر کنند. بنابراین این الگوها بسیار کاربردی هستند، و باید تا حدودی با آن ها آشنایی داشت و بتوان آن ها را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد.