در تحلیل تکنیکال علاوه بر این که الگوهای برگشتی و افزایشی وجود دارند، دسته دیگری از الگوها وجود دارند، که از آن ها به عنوان الگوهای ادامه دهنده یاد می شود. همان طور که از اسم این الگو مشخص است، الگوهای ادامه دهنده موحب تقویت روندها می شود و برای آشنایی با روندها بسیار مهم و اساسی است. این الگوها شکست مورد نیاز بازار را در طی یک روند شدید منعکس می کند. به این وسیله برخی از معامله گران می توانند کل و یا بخشی از سود خود را برداشت کنند. از این رو، برای معامله گران و افرادی که در انواع بازارهای مالی مشغول هستند، باید از انواع الگوهای ادامه دهنده مطلع شوند.

الگوهای ادامه دهنده و انواع آن

الگوهای ادامه دهنده در تحلیل تکنیکال روند کلی و ادامه فعالیت های موسسه و یا شرکتی را نشان می دهد. این الگوها در تحلیل تکنیکال دارای انواع مختلف و متعددی هستند، که از جمله مهم ترین و اصلی ترین آنها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

الگوهای پرچم

یکی از مهم ترین و اصلی ترین الگوهای موجود در تحلیل تکنیکال الگوی پرچم است. این الگو از جمله الگوهای ادامه دهنده روند است. این الگو یکی از مهم ترین و اصلی ترین الگوهای ادامه دهنده در تحلیل تکنیکال است که نشانه های مهم را به دست می دهد. چرا که جهت و نرخ مورد نظر را می توان بر اساس این الگو شناسایی و تشخیص داد. این الگو دارای یک دوره ثبات کوتاه مدت در یک روند شیب دار صعودی و یا نزولی است. با این حال، در این الگو توجه به شیب ثبات می تواند بسیار مهم و ضروری باشد. این شیب در خلاف جهت شیب روند اصلی و یا مسطح است. این شیب ثبات در میان یک خط حامی و یک خط مقاومت محصور شده است و با دو خط با هم موازی هستند. در الگوی پرچم، میله پرچم روند اصلی است. زمانی که قیمت با شکست ثبات دوباره وارد روند شود. در این روند، قیمت طول کلی میله پرچم با توجه به سطح شکست نرخ اندازه گیری می شود.

الگوی پرچم سه گوش

این الگو هم مشابه و مانند الگوی چرپم است. الگوی پرچم سه گوش در میانه یک روند تشکیل می شود ولی این الگو تفاوتی که با الگوی پرچم دارد، اتصال خطوط بیشینه و کمینه در داخل الگو موازی نبوده و متقارن است. در این الگوی ادامه دهنده شیب اتصال خطوط بیشینه و کمینه باید زیاد باشد و باید روند با شیب بسیار زیاد باشد.

الگوی مثلث

این الگو، یک الگوی مثلثی افزایشی است که حالتی از تغییرات قیمت را نشان می دهد. در این الگو، هر بار که قیمت ها صعودهایش را در محدوده ای از مقاومت متوقف می کند، با این وجود هر بار به دره یا کمینه قبل از خود نمی رسد. بنابراین این الگو نشان از صعود قیمت ها می دهد. الگوی مثلث از امتداد خطوط پایینی در اتصال به مقاومت بالایی الگویی را می سازد که نشان می دهد، بازار حرکت قوی را آغاز کرده است. با این حال، تغییرات قیمت ها در این الگو معمولا در خط مقاومت شکسته می شود و به همین دلیل می توان این انتظار را داشت که، به اندازه قاعده اولین حرکت داخل مثلث افزایشی بازار در جهت بالایی افزایش داشته است. در معرفی این الگو نکته مهم و اساسی که باید به آن اشاره کرد، این است، که این الگو معمولا به یک روند افزایشی به وجود می آید و هیچ گونه الزامی در این روند افزایشی موجود نیست.

حالت دیگری از الگوی مثلث وجود دارد، که به آن الگوی مثلث کاهشی می گویند. این الگو حالتی از تغییرات قیمت را نشان می دهد که هر بار قیمت ها در کاهش و نزول در محدوده ای از حمایت متوقف می شوند. با این حال، قیمت ها بعد از بازگشت از این محدوده حمایت هیچ وقت به قله و یا بیشینه قبل از خود نمی رسند. در این الگو نشان دهنده آغاز یک حرکت قوی در بازار با اتصال خطوط بالایی به مقاومت پایینی به وجود می آید. با این حال، در الگوی مثلثی کاهشی تغییرات قیمت ها معمولا در خط حمایت می شکند و به این صورت می توان انتظار داشت که به اندازه اولین قاعده حرکت داخل مثلث کاهشی بازار در جهت پایینی کاهش داشته باشد. الگوی مثلث کاهشی معمولا بعد از یک روند کاهشی در تحلیل تکنیکال ایجاد می شود، ولی با این حال، هیچ ضرورت و الزامی برای این روند کاهشی وجود ندارد.

الگوی مثلث متقارن

از دیگر الگوهای ادامه دهنده در تحلیل تکنیکال باید به الگوی مثلث متقارن اشاره کرد. این الگو همان طور که مشخص و معلوم است، از دیگر خانواده های الگوی مثلث است. الگوی مثلث متقارن معمولا بعد از یک روند کاهشی و یا افزایشی در تحلیل تکنیکال به وجود می آید ولی با این حال، مانند دیگر الگوها هیچ الزامی برای آن وجود ندارد. دلیل این که این الگو به الگوی متقارن شهرت دارد، این است، که در این الگو حرکات صعودی و نزدولی داخل الگو به حمایت ها و یا مقاومت های قبل از خود نمی رسد، بنابراین به این دلیل جهت امتداد این خطوط مثلثی متقارن را به وجود می آورد. که نام مثلث متقارن بر گرفته از این خطوط است.

الگوی مستطیل

الگوی مستطیل از دیگر الگوهای ادامه دهنده در تحلیل تکنیکال است، که به دلیل شکل مستطیلی که به وجود می آورد به این نام شهرت پیدا کرده است. این الگو هم بعد از یک روند کاهشی و یا افزایشی ایجاد می شود. در این الگو بر خلاف الگوی مثلث امتداد خطوط بیشینه و کمینه موازی بوده و به شکل افقی قرار دارند. به همین دلیل این خطوط به صورت یک مستطیل ایجاد می کنند. البته برای ایجاد مستطیل در تحلیل تکنیکال حداقل باید دو بار قیمت ها به امتداد خطوط بالایی و پایینی در این الگو به هم برخورد کرده باشند. تا به این صورت الگوی مستطیل ایجاد شود. در این الگو برای این که بتواند حد سود مناسب و مطلوب را به دست آورد باید بعد از شکسته شدن خط بالایی در روند افزایشی و خط پایینی در روند کاهشی دقت کرد و به آن توجه نمود. این مرحله، می توان گفت که مرحله ای است، که در هدف قیمتی جدید به اندازه فاصله درونی دو خط موازی درون الگو پیش روی اهمیت دارد و به وجود می آید.

جمع بندی

با توجه به آنچه که گفته شد، می توان گفت که در تحلیل تکنیکال دو نوع الگوی اصلی و مهم وجود دارد. از جمله مهم ترین و ضروری ترین این الگوها، می توان به الگوهای ادامه دهنده اشاره کرد. این الگوها که در مقابل الگوهای بازگشتی قرار دارند، به روند و ادامه تغییرات قیمت را در بازه های زمانی مختلف به نمایش می گذارند. الگوهای ادامه دهنده بر اساس خطوط نموداری افقی و عمودی که در تحلیل تکنیکال به وجود می آید به اسم های مختلف مانند الگوی ادامه دهنده مثلثی، متقارن و غیره شهرت پیدا کرده اند. ولی با این وجود می توان اهمیت همه این الگوها را یکسان دانست و برای تشخیص بهترین روند و مناسب ترین زمان برای خرید و فروش در تحلیل تکنیکال باید به این الگوها دقت و توجه ویژه ای داشت. تنها در این صورت است که می توان بهترین و مناسبت ترین زمان را در بازارهای مالی دنیا تشخیص داد و فعالیت های تجاری خود را به صورت صحیح و درست انجام داد