همانطور که بسیاری از ما می دانیم، تحلیل تکنیکال، اساسا بر پایه نمودارها کار می کند. به عبارت دیگر در روش تحلیل تکنیکال این نمودارها هستند، که روند کلی افزایش و یا کاهش شاخص ها و قیمت ها را به ما نشان می دهند و ما بر اساس تجزیه و تحلیل نمودارهاست، که می توانیم به پیش بینی و تعیین استراتژی خرید و یا فروش بپردازیم. بنابراین مهم ترین و اصلی ترین بخش تحلیل تکنیکال، نمودارها می باشند.

تحلیل تکنیکال

از تحلیل تکنیکال می توان در هر کالایی که قیمت پذیر است و دارای قیمت می باشد استفاده کرد. بنابراین می توان از تحلیل تکنیکال برای انواع کالاها، سهام، شاخص ها، قراردادهای آتی و ارزهای دیجیتال و غیره مورد استفاده قرار داد. به دلیل این که در تحلیل تکنیکال بیشتر بر روی قیمت ها و جهت و حرکت قیمت ها متمرکز هستیم، بنابراین نمودارها بهترین ابزارها برای نشان دادن یافته ها و تاریخچه تحلیل تکنیکال می باشد. نمودارها می توانند گذشته و حال قیمت ها و تغییرات بازار را به راحتی و آسانی برای هر کسی نشان دهند. به همین دلیل بخش مهم و اصلی تحلیل تکنیکال نمودارها می باشند. نمودارها در تحلیل تکنیکال به صورت های مختلفی مانند نمودار خطی، نمودار شاخص و نمودار قیمت وجود دارند. هر کدام از این نمودارها می تواند ابزاری برای پیش بینی و تعیین دقیق قیمت ها و بر اساس سیر حرکت نمودار باشد. بنابراین وقتی به نمودارها توجه و دقت می کنیم، می توانیم بر اساس آنها قیمت ها را در آینده نزدیک پیش بینی کنیم. اگر قیمت ها در حال، افزایش است، می توان به خرید اقدام کرد و اگر قیمت ها در حال کاهش است، می توان به فروش اقدام نمود، تا از ضرر بیشتر جلوگیری نمود.

نمودارها

همان طور که تا اینجا مشخص شد، نمودارها بهترین و در عین حال، مهم ترین بخش تحلیل تکنیکال می باشند. چرا که می توان گفت نمودارها نتیجه و خلاصه تجزیه و تحلیل ها را به صورت روشن و واضح نشان می دهد. نمودارها در تحلیل تکنیکال تغییرات هر روزه، هفته ای قیمت ها را نشان می دهد و افراد می توانند با استفاده از این ابزار به بررسی بازارهای مالی به پردازند. به همین دلیل نمودار و در کنار آن چارت از مهم ترین و اصلی ترین کلمات و مفاهیمی است، که در تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می گیرند. تحلیل گران با استفاده از انواع نمودارها، در تحلیل تکنیکال رفتارهای قیمتی و جروجی بازار مالی را مورد توجه و دقت قرار می دهند. آنها بر این عقیده هستند، که با استفاده از نمودارها در تحلیل تکنیکال می توان عوامل موثر و تاثیرگذار بر بازار مالی را مورد شناسایی قرار داد و اطلاعات دقیقی از آن ها به دست آورد. سپس بر اساس این ابزارها پیش بینی های لازم و مناسب را از آینده قیمت ها داشته باشیم. از این رو، در روش تحلیل تکنیکال مشاهده چارت و نمودار قیمت ها می تواند برای بسیاری از ما جالب و مورد توجه باشد. بر اساس این نمودارها ایده های بسیاری برای ما به وجود می آید، که می تواند در موفقیت ها و تصمیمات مالی ما اثر گذار باشد.

خرید و فروش و نمودارها در تحلیل تکنیکال

منطق و عقل سلیم حکم می کند، که انسان وقتی که یک سهم و یا قیمتی ارزان شد به خرید آن بپردازد و وقتی همان کالا و یا سهم و غیره گران شد، آن را به فروش برساند. این تصمیم گیری ساده را می توان بر اساس روند حرکتی نمودارها به راحتی اتخاذ کرد و با پیش بینی ارزان شدن قیمت ها به فروش و یا پیش بینی افزایش قیمت ها به خرید کالا، سهام و غیره پرداخت. با این حال، در بسیاری از مواقع ما عکس این را در بازار مشاهده می کنیم. به این صورت که وقتی سهمی و یا کالایی ارزان شد، ما تمایل به خرید آن را از دست می دهیم و برعکس وقتی سهمی گران شد، ما تمایل به خرید آن پیدا می کنیم. در این شرایط این احساسات انسانی است، که بر روی تصمیم گیری مالی انسان تاثیر می گذارد. همین تاثیر احساسات بر روی تصمیم مالی را می توان در نمودارهای تحلیل تکنیکال به راحتی مشاهده کرد. چرا که ترس از دست دادن در زمان کاهش قیمت ها و حرص به دست آوردن در زمان افزایش قیمت ها معمولا به سراغ اکثر انسان ها می آید. بنابراین انسان در این شرایط چنین تصمیم هایی را می گیرد. در حالی که باید با توجه به روند حرکتی نمودارها و چارت ها در تحلیل تکنیکال می توان خرید و فروش ها را به موقع و دقیق انجام داد.

خطوط مقاومت و حمایت در نمودار تحلیل تکنیکال

یکی از مفاهیم و نکاتی که در نمودار تحلیل تکنیکال باید به آن دقت داشت، خطوط مقاومت و حمایت است. آشنایی و تشخیص این خصوص می تواند بر روی تصمیم ما برای خرید و یا فروش اثر مستقمی داشته باشد. منظور از خطوط مقاومت، میزان مقاومت و خودداری است، که مردم از خرید کالا و جنس دارند. به این صورت که مردم به علل و دلایل مختلف مانند عدم آشنایی با کالا و محصول و غیره می باشد. به همین دلیل نمودار خطوط مقاومت را نشان می دهد، در حالی که بعد از مطرح شدن کالا و شناخته شدن آن می توان قیمت ها را افزایش داد، در حالی که مردم به دنبال خرید آن هستند. در این حالت، می توان به راحتی خطوط حمایت را در نمودار تحلیل تکنیکال مشاهده کرد. برای نمونه می توان این گونه مثال زد، که وقتی کارخانه ای ماشینی را تولید می کند، با وجود ارزان بودن آن خرید آن کم است، چرا که مردم هنوز آن را نمی شناسند و به خرید آن اقدام نمی کنند، در حالی که بعد از شناخته شدن با وجود گران تر شدن کالا به خرید آن می پردازند.

خطوط روند و افق زمانی در نمودارهای تحلیل تکنیکال

از دیگر خطوطی که در نمودار تحلیل تکنیکال آن را می توانیم، مشاهده کنیم، خطوط روند و افق زمانی است. این خطوط و کارایی آن ها را می توان به راحتی و آسانی از روی اسم آنها پیدا کرد. خطوط روند، همان طور که از نامش پیدا روند افزایش و یا کاهش قیمت ها را نشان می دهد. بر اساس جهت حرکتی این خطوط می توان پی به افزایش و یا کاهش قیمت ها برد. ولی نکته ای که باید در این باره رعایت کرد و به آن دقت نمود، خطوط افق زمانی است. چرا که وقتی قیمت ها در حال افزایش و یا کاهش است. در این صورت سوالی که مطرح می شود، این است، که این افزایش و یا کاهش در چه افق زمانی رخ می دهد. بنابراین با استفاده از خطوط افق زمانی می توان تشخیص داد، که افزایش و یا کاهش قیمت ها در چه مقطع زمانی رخ خواهد داد. بنابراین بر اساس خطوط روند و افق زمانی می توان در درجه اول افزایش و یا کاهش قیمت ها را فهمید و علاوه بر این بر اساس خطوط افق زمانی بهترین و متاسب ترین زمان افزایش و یا کاهش را به دست آورد. بنابراین بر اساس ترکیب این دو خطوط بهترین زمان برای خرید و یا فروش سهام و غیره را می توانیم تشخیص دهیم و بر اساس آن تصمیم گیری نمایم. از این رو، می توان گفت که نمودارها و به ویژه خطوطی که بر روی نمودارها در تحلیل تکنیکال وجود دارد، مهم ترین و اصلی ترین ابزارها برای تحلیل تکنیکال محسوب می شوند.