برای بسیاری از افراد که در بازارهای مالی و بورس فعال می باشند، اصطلاح لبه معاملاتی یکی از آشناترین اصطلاحات می باشد. بسیاری از افراد این اصطلاح را به صورت روزانه از سایر افراد و تحلیل گران بازار می شوند و یا با آن سر…