برای بسیاری از افراد که به تازگی فعالیت خود را در سازمان بورس شروع کرده اند، یکی از مهمترین و اصلی ترین دغدغه هایی که مطرح است، چگونگی افزایش سرمایه می باشد؟ چرا که معمولا همه افرادی فعالیت خود را با سرمایه های اندک شروع…