در تحلیل تکنیکال علاوه بر این که الگوهای برگشتی و افزایشی وجود دارند، دسته دیگری از الگوها وجود دارند، که از آن ها به عنوان الگوهای ادامه دهنده یاد می شود. همان طور که از اسم این الگو مشخص است، الگوهای ادامه دهنده موحب تقویت…