از جمله مفاهیم پر کاربرد و کاربردی در تحلیل تکنیکال واگرایی است. این اصطلاح به حدی در بازار بورس و تحلیل تکنیکال استفاده می شود که بیشتر افراد شاغل در این بازارها با آن آشنایی دارند و آن را شنیده اند. ولی با این حال،…