در بورس همواره درباره افزایش سرمایه شرکت ها می شنویم.  شاید برای شما این سوال پیش بیاید، که افزایش سرمایه شرکت ها چیست و چه تاثیر آن بر روی قیمت سهام دارد؟ همان طور که می دانید سرمایه یک شرکت، آورده نقدی و غیر نقدی…