تنوع در تشکیل سبد مناسب سهام بسیار مهم است.   همان طور که همه می‌دانند تنوع در سبد خرید باعث کاهش ریسک و ضرر می شود. همواره از قدیم گفته اند تمام تخم مرغ های خود را در یک سبد نگذارید. در خرید سهام نیز…