برای اکثر افرادی که وارد بازار سهام و بورس می شوند، عرضه اولیه یکی از بهترین انتخاب ها می باشد. ولی با این وجود این عرضه برای بسیاری از ما مبهم و گنگ است. با این وجود برای سرمایه گذاران تازه وارد توصیه می شود…