یکی از مفاهیم اصلی و مهم در بازار فارکس مفهوم لوریج و یا اهرم است. با این مفهوم بسیاری از معامله گران و تحلیل گران بازار فارکس آشنایی دارند و در زمان معامله با آن سر و کار دارند. از این رو، برای اکثریت معامله…