برای معامله در بورس و خرید و فروش سهام روش های زیادی وجود دارد. یکی از بهترین و مناسب ترین راه ها برای خرید سهام روش پله است. به احتمال زیادی بسیاری از شما با این روش آشنایی دارید و نام آن را از طریق…