مسلما یکی از مهمترین و اصلی ترین دغدغه هایی که اکثریت فعالان در بازار بورس دارند، چگونگی و نحوه تشخیص و پیش بینی قیمت ها می باشد. تنها در صورتی می توان در بازار بورس موفقیت لازم را به دست آورد و سود کرد که…