تحلیل تکنیکال از جمله مهم ترین و جدیدترین ابزارها برای استفاده از انواع بازارهای مالی است. با استفاده از این روش، می توان به راحتی بازارهای مالی مختلف را مورد بررسی و تحلیل قرار داد و بر اساس آن اقدام به تصمیم گیری در مورد…